Хотел Мальовица

  • 07125/ 3000
  • 088/ 5 553000
             089/ 5 553000
             087/ 8 553000

    Pецепция
  • 07125/ 2222 Aдминистрация

Началo | За Мальовица | Рилски манастир

Рилски манастир

Най-големият манастирски комплекс в България и един от най-забележителните на Балканския полуостров. Разположен е на 1100 м надморска височина, в северозападната част на Рила, на 120 км от София. 
Рилският манастир е основан през 10 век от българския монах Св. Иван Рилски и издигнат повторно през XIII-XIV век. От този период са каменната кула, изградена от феодала Хрельо Драговола, владическият трон, богато гравираните порти, няколко ръкописа, икони и църковни прибори.
Когато България пада под турско робство през XV в., манастирът е изоставен за известно време, но през втората половина на века отново става обитаем. По-късно е разграбван и опустошаван няколко пъти.
Пълното му обновяване започва в началото на XIX в. Тогава са построени жилищния комплекс и църквата „Св. Богородица”. В четириетажните жилищни крила има над 400 килии, четири параклиса, гостни стаи за поклонниците, манастирска готварница (магерница) с оригинална конструкция.
Забележителни са стенописите от XIX в., дело на майстори от Банско и  Самоков. Днес в манастира се съхраняват ценни български писмени паметници – около 250 ръкописни книги от XI-XIX век, 9000 старопечатни издания, нотирани ръкописи, възрожденски графични щампи и др. Oт 1983 г. Рилският манастир е включен в списъка за световно природно и културно наследство на ЮНЕСКО.