Хотел Мальовица

  • 07125/ 3000
  • 088/ 5 553000
             089/ 5 553000
             087/ 8 553000

    Pецепция
  • 07125/ 2222 Aдминистрация

Началo | За Мальовица | Седемте Рилски езера

Седемте Рилски езера

„Седемте езера” е най-красивият циркус от седем езера в България, намиращ се в северозападната част на Рила. Езерата са разположени стъпаловидно, като до средата на циркуса могат да се видят прекрасни картини от цветни поляни с различни планински цветя, горички от клек и лечебна хвойна, а по-нагоре са големите скални масиви, изправени на страж край езерата.
Официално приетата номерация на езерата ги проследява отгоре надолу: Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Ботаническото (Трилистника), Рибното, Долното.
Mестността на Рилските езера се посещава обикновено откъм Сапарева баня или откъм Рилския манастир. Но откъдето и да се пристигне тук, гледката, която се открива, е възхитителна.
Ако надникнем от равнището на връх Дамка, пред нас блясва синята огледална повърхност на трите най-ниски езера. Другите четири са скрити в гънките на стръмния склон. Още в началото на слизането пред нас се изпречва малкото, най-високо лежащо езеро. Спуснем ли се на северозапад по склона, ние сме пред второто езеро, чиято дълбочина е равна на височината на осем етажна сграда. Това добре закътано езеро е получило няколко имена – Окото, Сърцето, Сълзата – всяко едно напълно оправдано поради вида и формата му – бистро като сълзата, дълбоко като сърцето, закътано като окото. Обърнем ли се на изток, пред нас се открива пропаст и шумящи потоци, чиито води изтичат от двете най-високи езера. Зиме това място може да се премине само от смелчаци-планинари.
След малко спускане пред нас засиява разлялото се нашироко бъбрековидно езеро с голяма морена по източната му ограда. А още по-ниско под него в дълбокия циркус е скрито двойното езеро
Близнак, в чиито води се оглежда острия шип на върха Арамлиец. Оттук надолу зелената рамка около езерата Ботаническото и Рибното расте, като край последното, Долното езеро, клекът образува същински зелен килим. Широката поляна на Сухия чал смекчава суровия поглед на стръмните пропасти, сипеите и оголените скалисти прагове.
Най-приветливо тук е през месец август, когато сочната зеленина, изобилната вода и прохладния въздух силно привличат и задържат посетителя. Затова много планинари престояват почти цялото лято в областта на езерата.