Хотел Мальовица

  • 07125/ 3000
  • 088/ 5 553000
             089/ 5 553000
             087/ 8 553000

    Pецепция
  • 07125/ 2222 Aдминистрация

Началo | За Мальовица | Рила

Рила

Рила е най-високата планина на Балканския полуостров (връх Мусала (2925 м).
Заема престижното 6 място в „класацията” на Европа.

КЛИМАТ И ГРАНИЦИ
Климатът в планината се определя от географското й положение, на границата между континенталния и преходносредиземноморския климат.
Най-ниската средна температура, измерена на връх Мусала през февруари е –11.6°С както и абсолютния минимум за България –31.2°С. През август е отчетена средна температура от 5.4°С и абсолютен максимум от 18.7°С.
В Рила преобладават западни и югозападни ветрове. На Мусала падат 2000 мм валежи годишно като 80% са от сняг, което е предпоставка за образуването на лавини.
Седловините Юндола и Аврамова отделят Рила от Родопите, а седловината Предел я отделя от Пирин. Планината е разположена на площ от 2396 кв.км.

ОБЛАСТИ

Източна Рила
Най-висок и просторен е Източният дял. Там се извисява първенецът на планината връх Мусала (2925 м) заедно с още 11 от най-високите върхове.
В тази част са Мусаленските езера с най-високо разположенотo езеро у нас и на Балканския полуостров Леденото (2709 м); Маричини езера, Ропалишки езера.
На Мусала през 1932 г. е построена най-високоразположената метеорологична станция в югоизточна Европа. В тази част се намира и курорта Боровец.

Централна Рила
Най-малкият, но с най-алпийски релеф дял. Централна Рила е богата на ледникови езера: Рибни, Джермански, Манастирски. Най-голямото езеро на Балканския полуостров е Смрадливото (212 дка). 

Северозападна Рила
Заема 24% от цялата планинска територия. Тук се извисява символът на българския алпинизъм връх Мальовица (2730 м). В тази част са най-известните и най-големите на Балканския полуостров езера – Седемте Рилски езера.

Югозападна Рила
Включва 30 % от планината. На територията на този дял се намира най-старият биосферен резерват Парангалица.

РЕКИ
От Рила извират големите български реки Искър, Марица и Места.

В недрата на Рила, на 1147 м надморска височина се намира най-известният паметник на българската култура и архитектура от възрожденския период – Рилският манастир.